Praca Ośrodka jest oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

W ramach pomocy oferowanej w Ośrodku można skorzystać z następujących świadczeń:

 1. porada psychologiczna
 2. sesja psychoterapii indywidualnej
 3. sesja psychoterapii rodzinnej
 4. sesja psychoterapii grupowej
 5. sesja wsparcia psychospołecznego
 6. wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I stopnia referencyjnego stanowi pierwszy poziom pomocy, którego dotychczas brakowało. Drugi poziom opieki to poradnie, w których jest dostępna pomoc psychiatryczna, oparty o istniejące już poradnie w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS). Z kolei trzeci poziom to oddziały i szpitale psychiatryczne dla dzieci. Chodzi o to, aby pomoc była udzielona na jak najwcześniejszym etapie i by można było zapobiec zaostrzeniom i ograniczyć leczenie w oddziałach i szpitalach psychiatrycznych.

Udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych:

 1. problemy emocjonalne i trudności w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań
 2. trudności w porozumieniu się z dzieckiem
 3. niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka
 4. problemy wieku dorastania
 5. problemy w komunikacji z rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami
 6. trudności wychowawcze
 7. zaburzenia zachowania, lękowe, depresyjne, adaptacyjne, psychosomatyczne
 8. stres szkolny (odczuwanie lęku wynikającego np. z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej, niepewności związanej z egzaminami)
 9. trudności w kontaktach z rówieśnikami
 10. ofiary przemocy domowej

Udzielamy świadczeń zdrowotnych w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Ta strona używa plików cookies.
Czytaj więcej...
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ