Praca Ośrodka jest oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

W ramach pomocy oferowanej w Ośrodku można skorzystać z następujących świadczeń:

 1. porada psychologiczna diagnostyczna
 2. porada psychologiczna
 3. sesja psychoterapii indywidualnej
 4. sesja psychoterapii rodzinnej
 5. sesja psychoterapii grupowej
 6. sesja wsparcia psychospołecznego
 7. wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I stopnia referencyjnego stanowi pierwszy poziom pomocy, którego dotychczas brakowało. Drugi poziom opieki to poradnie, w których jest dostępna pomoc psychiatryczna, oparty o istniejące już poradnie w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS). Z kolei trzeci poziom to oddziały i szpitale psychiatryczne dla dzieci. Chodzi o to, aby pomoc była udzielona na jak najwcześniejszym etapie i by można było zapobiec zaostrzeniom i ograniczyć leczenie w oddziałach i szpitalach psychiatrycznych.

Udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych:

 1. problemy emocjonalne i trudności w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań
 2. trudności w porozumieniu się z dzieckiem
 3. niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka
 4. problemy wieku dorastania
 5. problemy w komunikacji z rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami
 6. trudności wychowawcze
 7. zaburzenia zachowania, lękowe, depresyjne, adaptacyjne, psychosomatyczne
 8. stres szkolny (odczuwanie lęku wynikającego np. z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej, niepewności związanej z egzaminami)
 9. niepowodzenia w nauce
 10. dysleksja i dysortografia, dysgrafia
 11. trudności w kontaktach z rówieśnikami
 12. zaburzenia mowy i artykulacji
 13. ofiary przemocy domowej

Udzielamy świadczeń zdrowotnych w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Ta strona używa plików cookies.
Czytaj więcej...
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ