W dniu 25.05.2022 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyła się konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży zorganizowana przez specjalistów Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. oraz Fundację Human Lex Instytuty. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz. W konferencji wzięło udział ponad 200 gości. Pojawili się dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, a także przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych. Nie zabrakło rodziców oraz wszystkich tych, którzy czują obowiązek wychowania dorastających chłopców i dziewczynek.

Tematy konferencji dotyczyły aktualnych problemów. Prelegenci mówili o depresji, rozwoju seksualnym, zachowaniach autodestrukcyjnych. Można było porozmawiać ze specjalistami psychoterapii, psychologami i terapeutami środowiskowymi, którzy pomagają dzieciom w rozwiązywaniu problemów w ich lokalnym środowisku. Liczny udział słuchaczy świadczy o głodzie wiedzy w tym zakresie.

Treści przedstawione przez wykładowców potwierdziły, że rozmowa z wyposażonym w rzetelną wiedzę specjalistą poszukującym doświadczeń i konkretów ze środowiska, psychiatrą, psychologami, terapeutami i psychoterapeutami jest najskuteczniejszą drogą do rozwiązywania problemów.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, a w szczególności:

  1. Panu Tomaszowi Andrukiewiczowi – Prezydentowi Miasta Ełku
  2. Pani Katarzynie Dośla-Szcześniak – Dyrektorowi Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego reprezentującej Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
  3. Panu Markowi Chojnowskiemu – Staroście Ełckiemu
  4. Pani Dorocie Łacińskiej – Kierownikowi Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Ełku
  5. Pani Annie Brdys – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ełku
  6. Pani Anecie Ruszczyk – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
  7. Pani Irenie Katarzynie Podleckiej – Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku

a także

Pani Anecie Werla – Dyrektorowi Ełckiego Centrum Kultury – dzięki której konferencja odbyła się w Ełku.

Ta strona używa plików cookies.
Czytaj więcej...
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ